Ingilizce tarih makaleleri pdf

DOI numarası olmayan, baúlığın İngilizce’ye çevrildiği basılı formattaki dergi makaleleri.28 2.1.5. Çevrimiçi ön yayın olarak geliútirilen (advance online publication) DOI numarasına sahip

Download the .pdf version of Toplumsal Tarih (@ToplumsalTarih) latest issue (# 316) İçindeki makaleler arasında benim en dikkatimi çeken; Nıkos Chrıstofis'in  

(1) Harita dergisi Harita Genel Müdürlüğü tarafından 29 Ekim 1933 tarihinden itibaren (2) Harita Dergisinde yazılar Türkçe veya İngilizce olarak yayımlanabilmektedir. (5) Dergide yayımlanacak makalelerin incelenmesi için, en az doktora 

Güncelleme tarihi: 10.01.2016 Doğuş Üniversitesi Dergisi'ne gönderilecek yazılar Türkçe veya İngilizce olabilir. Yazının uzunluğu Dergide kör hakemlik uygulandığından makale üzerinde yazar/yazarlara ait bilgi verilmemelidir. Makale Erişim adresi https://www.dogus.edu.tr/images/pdf/basin_bulten/ 11_2012_1.pdf. 1 Nis 2014 Akademik makalelerin bilimsel dergilerde yayınlanabilmesi için doğru teknikle yazılması önemlidir. Kabul Tarihi:17.12.2014 genellikle İngilizce olup, yazarın ana dilinden s/white_paper_2.pdf (Erişim tarihi:Mart 2014). 7. EK 3: İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programları için Dış ve İç Kapak. Örneği “ Makalenin Adı”, Gazetenin Adı, Gazetenin Yayın Tarihi, Erişim Adresi, (Erişim Tezin tamamı pdf formatında kaydedilmiş olarak, 2 CD içinde teslim edilmelidir. İngilizce makalelerin başına Türkçe ve İngilizce özet eklenmelidir. Türkçe yazarların soyadı, atıfta bulunulan çalışmanın yayım tarihi, alıntı yapılan sayfanın ya da http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/1986/20790.pdf. Erişim tarihi:. Tarih:18.5.2018 11:16:18 yılında yayın hayatına başlayan Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Türkçe ve İngilizce dillerinde makaleler yayınlanmaktadır. 7 May 2015 1971'de yayımlanan The Futurist adlı dergideki bir makalede, ortalama Tarihe dönüp bakarsak kitap basımına da internetin ortaya çıkışına da 

olguları,mantıki düşünceyi temel alan, tarihi nitelikte bilgi düzeni olarak ifade edilir. C:\Documents and Settings\User\Desktop\Tez Yazım Kılavuzu(1).pdf indeksdeki makalelerin yaklaşık %70'i internetden tarama yapılarak İngilizce. (1) Harita dergisi Harita Genel Müdürlüğü tarafından 29 Ekim 1933 tarihinden itibaren (2) Harita Dergisinde yazılar Türkçe veya İngilizce olarak yayımlanabilmektedir. (5) Dergide yayımlanacak makalelerin incelenmesi için, en az doktora  Değerli Akademisyenler, 2020'de yeni kural ve esaslara göre makalelerin kabulü tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer  Tarih Delisi - İNGİLİZCE MAKALELERİ Edebiyat ve tarih ile ilgili herşey ücretsiz..Akademik dökümanlar,ödev,e-kitap,pdf ve dergiler,ansiklopedi ve makaleler.binlerce bedava içerik.e-book. BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ARTAR!!

Makaleler - Kelam.org Makaleler Aşağıdaki tablodaki veriler İSAM veritabanından alınmıştır. Alanlar üzerinde arama yapabilirsiniz. İNGİLİZCE ARAŞTIRMA MAKALELERİ - OLGU SUNUMLARI İngİlİzce araŞtirma makalelerİ - olgu sunumlari 89) Yilmaz S, Turhan T, Mutluer S, Aydogdu S. The association of Alagille syndrome and craniosynostosis.Pediatr Neurol. 2013;48(2):146-8. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ

Makaleler Aşağıdaki tablodaki veriler İSAM veritabanından alınmıştır. Alanlar üzerinde arama yapabilirsiniz.

EK 3: İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programları için Dış ve İç Kapak. Örneği “ Makalenin Adı”, Gazetenin Adı, Gazetenin Yayın Tarihi, Erişim Adresi, (Erişim Tezin tamamı pdf formatında kaydedilmiş olarak, 2 CD içinde teslim edilmelidir. İngilizce makalelerin başına Türkçe ve İngilizce özet eklenmelidir. Türkçe yazarların soyadı, atıfta bulunulan çalışmanın yayım tarihi, alıntı yapılan sayfanın ya da http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/1986/20790.pdf. Erişim tarihi:. Tarih:18.5.2018 11:16:18 yılında yayın hayatına başlayan Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Türkçe ve İngilizce dillerinde makaleler yayınlanmaktadır. 7 May 2015 1971'de yayımlanan The Futurist adlı dergideki bir makalede, ortalama Tarihe dönüp bakarsak kitap basımına da internetin ortaya çıkışına da  Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi. Cilt 9, Sayı 1 (2020): Journal of History Culture and Art Research 9(1). İçindekiler. Makaleler PDF (English). 1- 16  *Dergimize; siyasal bilgiler, kamu yönetimi, hukuk, coğrafya, tarih, iletişim, makalenin İngilizce başlığı, İngilizce özet ve anahtar sözcükler tam olmalıdır. Bununla birlikte Türk Dili ve Edebiyatı ve Tarih gibi alanlarda, hâlâ önemli oranda Alıntı bir makaleden yapılmışsa, dipnotta alıntının geçtiği sayfa bilgisi verilir.


E-Tarih.org | Makaleler

Leave a Reply